Warta S.A.

Warta to jedną z najstarszych i najbardziej cenionych firm ubezpieczeniowych funkcjonujących w Polsce. Posiada ona jedną z najbardziej rozbudowanych ofert ubezpieczeń samochodowych. Towarzystwo posiada wieloletnią praktykę w niwelowaniu skutków wypadków i kolizji powstałych zarówno w kraju, jak i za granicą. Warta to także unikalne rozwiązania pakietowe, dzięki którym każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie – m. in. ubezpieczenie OC wraz z opcją Assistance wyróżniającą to towarzystwo na rynku.

 • OC w kraju + Assistance
 • OC za granicą
 • Autocasco (AC)
 • Assistance
 • Auto – Szyby
 • NNW
 • Pakietowe ubezpieczenie samochodowe

OC w kraju + Assistance

Ubezpieczenie obowiązkowe, gwarantujące wypłatę odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej przez ubezpieczonego w wypadku na terenie Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Granicznego oraz na terenie Szwajcarii i Chorwacji. Ubezpieczeniem OC objęte mogą być pojazdy mechaniczne, tj. samochody, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy,  pojazdy wolnobieżne oraz pojazdy historyczne. Dodatkowo dostępna jest darmowa opcja WARTA MOTO – ASSISTANCE w wariancie Standard gwarantująca m. in serwis informacyjny oraz holowanie pojazdu.

OC za granicą Polski ( Zielona Karta)

Ubezpieczenie skierowane do posiadaczy pojazdów samochodowych i przyczep zarejestrowanych na terenie Polski i obowiązuje w przypadku skutków szkód, których sprawstwo zostało udowodnione przez  kierującego pojazdem  na terenie państw tj.: Iran, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Czarnogóra, Serbia.

Autocasco (AC)

Ubezpieczenie dobrowolne, chroniące właściciela pojazdu na wypadek jego utraty wskutek kradzieży bądź zniszczenia. Warta S.A. oferuje trzy rodzaje ubezpieczenia:

Autocasco Komfort (ACK)

 • skierowane jest do właścicieli pojazdów osobowych oraz ciężarowo – osobowych i ciężarowych do 3,5 tony ciężkości i ładowności nie większej niż 800 kg.
 • maksymalny czas eksploatacji samochodu w okresie ubezpieczenia nie może przekraczać 10 lat
 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej oraz w Maroko, Tunezji i Izraelu

Autocasco Standard (ACS)

 • obejmuje wszystkie rodzaje pojazdów
 • sformułowane zostało wg. zasady „all risk”
 • działa na terenie Unii Europejskiej oraz na terenie Tunezji, Maroko oraz Izraela

Autocasco Mini (ACM)

 • ubezpieczenie obejmujące wypadki ze skutkiem całkowitego zniszczenia auta lub jego kradzieży na terenie Polski
 • skierowane jest do właścicieli pojazdów osobowych oraz ciężarowo – osobowych i ciężarowych do 3,5 tony ciężkości i ładowności nie większej niż 800 kg.

Pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne

Pakiet LPS STANDARD

 • ubezpieczenie OC
 • ubezpieczenie AC w wariantach: STANDARD lub STANDARD z dodatkiem niwelującym procentowe zniesienie pomniejszania wartości części
 • NNW STANDARD ( do sumy ubezpieczenia 3000 zł)
 • WMA STANDARD
 • dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o dodatkowe opcje: NNW Komfort lub WMA ZŁOTY albo ZŁOTY+ lub PLATYNOWY(zamiast wariantu STANDARD)
 • WAS

Pakiet LPS KOMFORT

 • ubezpieczenie OC
 • AC w wariantach: KOMFORT lub KOMFORT z Sumą Gwarantowaną Ubezpieczenia (3 lata)
 • NNW STANDARS
 • WMA ZŁOTY
 • dodatkowo: NNW KOMFORT lub WMA ZŁOTY+  lub PLATYNOWY (zamiast ZŁOTEGO) wraz ze zniżkami w składkach
 • WAS

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferta przeznaczona jest dla kierowców oraz pasażerów pojazdów samochodowych oraz motorowerów. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na zaistnieniu u kierowcy lub pasażerów:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • uszkodzenia ciała
 • śmierci
 • rozstroju zdrowia
 • w wariancie KOMFORT: uniemożliwieniu wykonywania pracy na skutek wypadku komunikacyjnego

Powstałe szkody są objęte ubezpieczeniem standardowym NNW, jeśli doszło do nich podczas użytkowania pojazdu przez osobę ubezpieczoną, a także w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz załadowywania i rozładowywania pojazdu. Suma ubezpieczenia: 3000 zł – 100 000zł, dowolnie wybrana przez ubezpieczonego.

Assistance

Ubezpieczenie Assistance to dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne zapewniające pomoc w każdej sytuacji, w kraju i za granicą dla kierowcy ubezpieczonego pojazdu. W zależności od wariantu ubezpieczenia Assistance, Warta zapewnia  serwis informacyjny i samochodowy, pomoc w podróży, pomoc medyczną oraz dodatkową w sytuacjach związanych z prowadzeniem auta. Dostępne warianty ubezpieczenia Assistance:

 • Standard: pomoc informacyjna i serwisowa, holowanie
 • Złoty i Złoty +: pomoc w razie awarii i nieszczęśliwych zdarzeń na terenie Polski i za granicą dla kierowcy oraz pasażerów obejmująca serwis informacyjny i serwis pojazdu (naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie, dostarczenie paliwa), pomoc w podróży i organizacja auta zastępczego
 • Platynowy: jeden z najszerszych dostępnych na rynku ubezpieczeń wariat Assistance, obejmujący m. in. bezlimitowe holowanie, transport w inne miejsce w czasie naprawy i inne.

Ubezpieczenie Assistance przeznaczone jest dla pojazdów nielimitowanych wiekowo (poza wersją Platynowy, w której pojazd nie może być starszy niż 10 lat), dla samochodów osobowych, ciężarowo – osobowych oraz kempingowych i ciężarowych o określonej masie i ładowności. Ponadto istnieje możliwość poszerzenia ubezpieczenia Assistance o warianty krótkoterminowe Podróżnik 15 i Podróżnik 30. Dla właścicieli pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej masę 3,5 tony oraz autobusów turystycznych i ciągników samochodowych oraz przyczep i naczep ciężarowych, Warta SA przygotowała oferty ubezpieczenia Assistance: MOTO – ASSISTANCE TRUCK wariant TRUCK oraz TRUCK + .

Warta Auto – Szyby

Ubezpieczenie szyb samochodowych działające analogicznie jak ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie Auto szyby nie obejmuje szyb dachowych. Polisa ochrania właściciela pojazdu na skutek zniszczenia szyb w sytuacji działania sił naturalnych, takich jak gwałtowne zjawiska atmosferyczne, sił mechanicznych na skutek zetknięcia z przedmiotami, osobami lub zwierzętami, wybuchu, pożaru pojazdu oraz działania czynników termicznych albo chemicznych. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe na terenie Polski, za auta młodsze niż dwudziestoletnie, z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Ubezpieczenie opiewa koszty wymiany szyb lub ich naprawy.