Skip to content

Uniqa to towarzystwo ubezpieczeniowe z powodzeniem działające na terenie całej Europy Środkowej. Ubezpieczenia komunikacyjne w Uniqa to przede wszystkim szybka wypłata odszkodowań oraz możliwości korzystania ze zniżek przy wykupowaniu więcej niż jednego rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego.

Ubezpieczenie OC

Przedmiotem ubezpieczenia OC – Uniqa są skutki wypadków drogowych: śmierć, całkowita lub częściowa utrata zdrowia albo śmierć osoby poszkodowanej lub utrata mienia. Odszkodowanie na rzecz osób poszkodowanych przez ubezpieczonego wypłacane są w sytuacjach związanych bezpośrednio z używaniem pojazdu na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdy, rozładowywaniu i załadowywaniu go oraz w trakcie postoju czy garażowania.

Ubezpieczenie AC

Dobrowolne ubezpieczenie AC zapewnia właścicielom ubezpieczonych pojazdów:

  • ochronę auta w kraju i za granicą
  • całodobowy kontakt z ubezpieczycielem
  • szybki proces wypłacania odszkodowań
  • możliwość dodatkowego ubezpieczenia auta po wystąpieniu szkody
  • zwrot kosztów napraw samochodu

Ubezpieczenie Twoje Casco

Jest to nowy produkt Uniqa umożliwiający zawarcie dogodnego dla klienta wariantu ubezpieczenia AC w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. W Uniqa istnieje możliwość uzyskania do 65% zniżki na ubezpieczenia Autocasco. Wysokość zniżki zależna jest od wysokości wkładu własnego wniesionego przez klienta przy zawieraniu umowy.

Assistance

Ubezpieczenie na wypadek awarii lub wypadku komunikacyjnego. Przedmiotem ubezpieczenia jest serwis samochodowy, pomoc informacyjna, możliwość rezerwacji pojazdów i powiadomienia bliskich o wypadku ubezpieczonego oraz holowanie auta po wypadku.

Assistance Auto PLUS24SERVICE

Kierowcy, którzy wykupili ubezpieczenie AC w Uniqa, dostają możliwość poszerzenia bezpłatnie ubezpieczenia Assistance o jeden z wariantów,  Assistance Auto PLUS24SERVICE chroniącego właściciela pojazdu na możliwość awarii auta, kradzieży lub wypadku komunikacyjnego. Dostępne są 3 warianty ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24SERVICE, które różnią się od siebie zakresem ryzyk: wariant A, A+B lub A+B+C

Mini Assistance Auto PLUS24Service

Ubezpieczenie dostępne w pakiecie z polisą OC Uniqa dla pojazdów mechanicznych, chroniące właścicieli pojazdów przed ponoszeniem skutków finansowych wypadków lub awarii pojazdów. Przedmiotem ubezpieczenia jest naprawa pojazdu ubezpieczonego w miejscu zdarzenia, sfinansowanie kosztów parkowania oraz holowanie pojazdu właściciela polisy oraz innego pojazdu biorącego udział w wypadku.

Ubezpieczenie AutoSzyby PLUS24

Polisa będąca rozszerzeniem ubezpieczenia AO/AC w Uniqa. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być koszty:

  • zakupu i wymiany szyby dla danej marki i modelu
  • wykonania usługi
  • parkowania uszkodzonego pojazdu w miejscu strzeżonym (max. 500 zł)

Ubezpieczenie Zielona Karta

Polisa obejmująca ryzyko spowodowania przez ubezpieczonego szkód poza granicami kraju na terenach objętych przez Zieloną Kartę. Polisa jest rozszerzeniem ubezpieczenia OC o większy zasięg terytorialny działania ochrony ubezpieczyciela i jest dodawana do OC w Uniqa bez dodatkowych opłat. Suma ubezpieczenia zależy od:

  • gwarancyjnych sum ubezpieczenia OC w państwach, na terenie których doszło do wypadku
  • gwarancyjnej wysokości odszkodowania zawartej w umowie ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW Kierowcy i Pasażera

Ubezpieczenie na wypadek poniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wypadku komunikacyjnym. Obejmuje świadczenia wypłacane poszkodowanym po stwierdzeniu określonych następstw nieszczęśliwych wypadków przez biegłych lekarzy Uniqa.