Spośród usług assistance najpopularniejszy samochodowy

Europ Assistance Polska już po raz czwarty zbadał rynek pod względem usług assistance. W Polsce nadal jest bardzo niewielu aktywnych klientów pod względem usług tego rodzaju ubezpieczenia.

„Badanie Assistance” przeprowadzone  zostało na próbie reprezentatywnej 2542 osób, które odpowiadały na pytania zredagowane przez Europ Assistance.

Okazało się, że więcej osób badanych posiada assistance w tym roku w porównaniu do poprzedniego. Teraz jest to 30% ankietowanych, w porównaniu do 28% rok wcześniej. Najczęściej klienci wybierają assistance samochodowy (92%), na kolejnych miejscach uwzględniających popularność assistance znalazły się: domowy (18%), medyczny (16%) oraz podróżny (12%). Jednak tak naprawdę niewielka grupa posiadaczy tego ubezpieczenia korzysta  z niego.  Ankietowani odpowiedzieli twierdząco na pytanie czy korzystają ze swojego assistance  tylko w niewielkim procencie – 31%. Jednak i tutaj jest poprawa w porównaniu do roku poprzedniego wynosząca 3%.

Jednak można powiedzieć, że jakość usług assistance jest w polce na zadowalającym poziomie, twierdzi tak 90% ankietowanych, którzy skorzystali z tego rodzaju ubezpieczenia.

80% respondentów kojarzy assistance głownie z pomocą na drodze, około 30% twierdzi, że assistance to forma pomocy w nagłych wypadkach, 26% ankietowanych zna assistance z podróży zagranicznych. Usługi tego typu kojarzone są także z pomocą medyczną (17%)i z assistance domowym, czyli pomocą specjalisty w domu (10%).

Ankietowani posiadają assistance najczęściej w pakiecie z ubezpieczeniem samochodowym OC i AC, 84% ankietowanych w innych przypadkach był to dodatek do ubezpieczenia domu i mieszkania 11%, 10% ankietowanych posiada assistance dołączone do produktów bankowych, 8% ankietowanych miało tego typu ryzyko w ubezpieczeniu turystycznym a 5% wraz z gwarancją samochodu. Częściej assistance było proponowane za dodatkową opłatą (62%) ale duża część respondentów otrzymała taki pakiet ubezpieczeniowy bezpłatnie(45%).

Jako najbardziej użyteczną usługę assistance większość uznała holowanie samochodu i pomoc drogową, aż 86%, na drugim miejscu znalazła się pomoc medyczna 69% i pomoc w podróży 52%.

Ankietowani nie mieli nic przeciwko, aby zapłacić za dodatkowe usługi assistance. Najchętniej medyczny 50% ankietowanych, samochodowy 40%. Na dalszych miejscach znalazł się turystyczny i domowy, odpowiednio 29 i 18 procent ankietowanych.

Jednym z pytań w ankiecie był sposób przekazywania informacji, najwięcej osób preferuje informowanie przez e-mail 49%, najmniej osób zadeklarowało kontakt poprzez przedstawiciela firmy. Z każdym kolejnym rokiem ta proporcja się zmienia na korzyść Internetu. Istnieje też silna korelacja co do wieku ankietowanych w tej kwestii. Kontakt e-mail preferują ludzie przed 35 rokiem życia natomiast ulotki informacyjne ci, którzy ukończyli 50 rok życia.

Ankietowani uznali również, że produkt, który oferowany jest z assistance znacznie zyskuje na atrakcyjność, za takim proponowaniem tych ubezpieczeń opowiedziało sie78% badanych.

Firma Europ Asisstance Polska już po raz czwarty zorganizowała takie badanie. Jest ona jednym z głównych graczy dystrybuujących tego typu ubezpieczenia w Polsce. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi.

Z tegorocznego badania płyną jednoznaczne wnioski: ubezpieczenie pomocowe assistance jest coraz popularniejsze w Polsce. Poza tym znaczna większość ankietowanych była zadowolona z uzyskanej pomocy. Usługi assistance stają się coraz bardziej powszechne i coraz więcej Polaków z nich korzysta.

Firma deklaruje wprowadzanie nowych rozwiązań i innowacyjnych technik. W znacznym stopniu zadba o jeszcze większą świadomość Polaków na rynku ubezpieczeniowym . Firma obiecuje także stały rozwój w zakresie współpracy z firmami ubezpieczeniowymi oraz bankami.