PZU S.A.

Grupa PZU oferuje właścicielom pojazdów standardowe ubezpieczenia komunikacyjne: obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz dodatkowe ubezpieczenia AC (AC, Minicasco, PZU Auto Pomoc, PZU Auto Szyba) oraz NNW (NNW Kierowcy i Pasażerów oraz NNW Max).

Ponadto grupa PZU oferuje swoim klientom specjalistyczne, dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne:

 • kompleksowe ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, jachtów morskich i śródlądowych
 • ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) oraz ładunków podczas transportu międzynarodowego
 • ubezpieczenia dla przewoźników: OC ruchu drogowego w Polsce lub za granicą

Ubezpieczenie OC PZU

PZU ponosi odpowiedzialność finansową na wypadek szkód wyrządzonych innym użytkownikom ruchu drogowego. Czas trwania umowy to 12 miesięcy. Do obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU dołączany jest bezpłatnie pakiet Zielona Karta dla użytkowników zagranicznych pojazdów mechanicznych.  Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Unii europejskiej oraz w takich państwach jak Islandia, Norwegia, Andora, Szwajcaria oraz Chorwacja. Posiadacze ubezpieczenia OC w PZU dostają również bezpłatnie w pakiecie ubezpieczenie Auto Pomoc Komfort.

Ubezpieczenie AC PZU

Ubezpieczenie obowiązujące w wypadkach komunikacyjnych na terenie Polski oraz całej Europy i dodatkowo w takich państwach jak Tunezja, Iran, Irak, Izrael, Tunezja, Algieria oraz Maroko. Możliwe są dwie wersje ubezpieczenia AC: „Wycena” albo „Warsztat” oraz liczne opcje rozszerzające lub zmniejszające zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem. Do AC użytkownicy ubezpieczenia otrzymują bezpłatnie wariant Komfort w ubezpieczeniu PZU Auto Pomoc.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

W PZU Możliwe jest ubezpieczenie się na sumę 100.000 zł dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z poruszaniem się na drodze przy pomocy pojazdu. Powyższym ubezpieczeniem objęte są następujące sytuacje dodatkowe:

 • wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
 • nieszczęśliwe wypadki podczas przebywania ubezpieczonych w środku pojazdu znajdującego się na postoju na trasie albo w trakcie zatrzymania go na poboczu
 • rozładowywanie lub załadowywanie bagażu lub ładunków pojazdu albo przyczepy
 • wypadki podczas naprawiania pojazdu na trasie

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • świadczenia na rzecz ubezpieczonego w razie jego całkowitej bądź częściowej utraty zdrowia i kondycji
 • świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej
 • koszty zakupu protez oraz niezbędnych środków pomocniczych
 • koszty kursów doszkalających zawodowo niepełnosprawnych
 • środki finansowe przeznaczone na leczenie na terytorium kraju na skutek nieszczęśliwych wypadków
 • transport zwłok ubezpieczonego na teren Polski w celu ich pochowania

Odszkodowanie w PZU

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje osobom ubezpieczonym, które są zobowiązane do odszkodowania na rzecz osób trzecich na skutek wypadku przez siebie spowodowanego podczas kierowania pojazdem. Szkodami objętymi ubezpieczeniem OC są śmierć, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała albo utrata, zniszczenie czy uszkodzenie mienia osoby trzeciej poniesionych na skutek wypadku spowodowanego przez osobę ubezpieczoną.