PTU

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie obowiązkowe, przeznaczone dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych z polskimi numerami rejestracyjnymi. Ubezpieczenie ochrania mienie majątkowe ubezpieczonego w wypadku dokonania przez niego szkody na rzecz osób trzecich w sytuacjach związanych z ruchem drogowym. Szczegółowe warunki ubezpieczenia określa ustawa z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zakres terytorialny ubezpieczenia OC to wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie OC w PTU S.A. to możliwość:

 • uzyskania bezpłatnego ubezpieczenia Assistance I, które swoim zakresem obejmuje serwis techniczny na miejscu wypadku
 • uzyskania zniżki z tytułu kontynuowania umowy z PTU S.A.
 • korzystania z wielu zniżek, m.in z tytułu bezkolizyjnej jazdy, krótkiego okresu eksploatacyjnego auta, kontynuowanie umowy z PTU S.A na następny okres itp.

Ubezpieczenie Graniczne

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy aut zarejestrowanych za granicą, którzy wjeżdżają do Polski bez ważnego ubezpieczenia OC.

Zielona Karta

Ubezpieczenie OC dla osób wjeżdżających autem zarejestrowanym w Polsce na teren państw objętych Systemem Zielonej Karty. Posiadacze ubezpieczenia OC w PTU mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia Zielonej Karty na preferencyjnych warunkach.

Ubezpieczenie Szyb Samochodowych

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które posiadają ubezpieczenie OC i/lub AC na ciągnik siodłowy i balastowy lub samochód osobowy albo ciężarowy do masy 3,5 ton w PTU. Zapewnia ono ochronę finansową ubezpieczonego na skutek zniszczenia lub utraty szyb tylnych, bocznych oraz czołowych w pojeździe mechanicznym. Maksymalna suma gwarancyjna w PTU na szkody związane z szybami pojazdu wynosi, w zależności od typu pojazdu ubezpieczonego, 2 000 zł lub 6 000 zł. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Europy.

AC

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, przeznaczonym dla pojazdów o czasie eksploatacji nie dłuższym niż 13 lat (limit nie dotyczy pojazdów ubezpieczonych wcześniej w PTU S.A.).

Przedmiotem ubezpieczenia AC w PTU S.A są szkody finansowe ponoszone przez ubezpieczonego wskutek uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub straty auta z innych przyczyn.

PTU proponuje dwa warianty ubezpieczenia AC:

 • wariant podstawowy (można go rozszerzyć dowolnie o inne elementy ubezpieczeń komunikacyjnych dostępnych w PTU S.A.)
 • wariant ograniczony (nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu)

Suma ubezpieczenia zależy od wartości samochodu w momencie zawierania umowy.

Klienci posiadający ubezpieczenie AC w PTU S.A. Mogą liczyć na zniżki:

 • 10% zniżki w składce za bezszkodową jazdę ( po trzech latach wynosi ona 15%). Zniżki nie dotyczą osób mających mniej niż 25 lat życia
 • przeniesione z innych umów ubezpieczeniowych w sposób, przy czym co roku zniżka zwiększa się o 10%, do maksymalnego pułapu 60% po 6 latach trwania umowy
 • wystąpienie szkody zmniejsza zniżkę o 10%
 • korzystanie z ubezpieczenia na wypadek likwidowania drobnych szkód nie powoduje utraty zniżek

Auto Assistance

Ubezpieczenie dobrowolne, przeznaczone dla posiadaczy ubezpieczenia OC lub AC w PTU S.A.

Przedmiotem ubezpieczenia jest szeroko pojmowana pomoc dodatkowa w nieprzewidzianych, kłopotliwych sytuacjach związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem pojazdu. Zakres pomocy zależny jest od typu ubezpieczenia Assistance w PTU S.A. Dostępne są trzy warianty ubezpieczenia Assistance:

Auto Assistance Podstawowy

 • pomoc techniczna w razie wypadku
 • transport zastępczy na terytorium Polski
 • serwis dla zwierząt w granicach Polski
 • serwis informacyjny w Polsce i na terenie państw europejskich

Auto Assistance Plus

Poza gwarantowanymi w wersji Auto Assistance Podstawowymi, ubezpieczenie Auto Assistance Plus zapewnia pomoc:

 • administracyjną
 • finansową
 • prawną
 • medyczną

Sytuacje objęte ubezpieczeniem to przede wszystkim wypadki samochodowe, ale również awarie auta, kradzież i inne sytuacje uniemożliwiające ruch pojazdu, a także nagłe nieszczęśliwe zdarzenia i zachorowania kierowcy.

Auto Assistance Plus dostępne jest w trzech wersjach, które zawierają różny zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem (w ramach wymienionych wersji istnieje możliwość wyboru między ubezpieczeniem ważnym jedynie w Polsce albo obowiązującym w całej Europie):

Standard

Lux

Flota

Czas trwania umowy Assistance Plus:

 • w wersji Polka i Europa – 1 rok
 • w wersji krótkoterminowej – 15, 30 lub 60 dni.

Auto Assistance – Pojazd Zastępczy

Ubezpieczenie Auto Assistance – Pojazd Zastępczy zapewnia sfinansowanie wynajmu pojazdu zastępczego i dostarczenie go na miejsce zdarzenia oraz serwis informacyjny dla ubezpieczonych.

Dostępne są dwie wersje ubezpieczenia:

 • wersja STANDARD: obowiązuje w sytuacjach powypadkowych oraz na wypadek kradzieży auta
 • wersja LUX: świadczenia realizowane są w przypadku, kiedy auto ulegnie wypadkowi, zostanie skradzione albo ulegnie awarii

W zależności od maksymalnego czasu, na który ubezpieczyciel pokrywa koszty wynajęcia pojazdu, wyróżniamy trzy warianty w ramach wyżej wymienionych ubezpieczeń: trzy- siedmio- i czternastodniowy.