MTU

Ubezpieczenia komunikacyjne w MTU zawarte są we wspólnym pakiecie „Mój Samochód”. Jest to pakiet, którego elementy można swobodnie sobie dobierać.

W MTU możliwe są dwie sumy gwarancyjne ubezpieczenia:

 • 1 500 000 euro w odniesieniu do szkód na osobie
 • 300 000 euro w odniesieniu do szkód w mieniu

Do każdego rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego MTU dołącza bezpłatny całodobowy serwis na wypadek szkód.

W Pakiecie „Mój Samochód” dostępne są ubezpieczenia:

 • odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Zielona Karta, zapewniająca ubezpieczenie od działalności cywilnej na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty.
 • Autocasco + bezpłatne ubezpieczenie Assistance ( „Moja pomoc drogowa”), dostępne w dwóch wariantach:
 • maxi casco: pełna ochrona auta na wypadek szkód częściowych lub całkowitych (wskutek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia auta w stopniu, który wymaga naprawy o wartości przekraczającej 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu jego zakupienia)
 • mini casco: ubezpieczenie na wypadek zniszczenia auta, opiewające na niewielką sumę gwarancyjną

W ramach zakupu ubezpieczenia Autocasco w MTU istnieje możliwość wyboru opcji dodatkowych, np.

 • rozliczanie szkód przez serwis
 • możliwość przeniesienia sumy ubezpieczenia dla nowych pojazdów
 • niezmieniana suma ubezpieczenia
 • możliwość zmiany wysokości składki przez wpłatę wkładu własnego

Ubezpieczenie utraty zniżek za jazdę bez kolizji, zachowujące wysokie zniżki klientów w OC i/lub AC, przypadku wystąpienia kolizji.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę gwarancyjną 100 000 zł na wypadek śmierci ubezpieczonego poniesionej w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia na drodze, w ruchu wodnym oraz powietrznym.