mBank

mBank oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych dla pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenia komunikacyjne w mBanku to przede wszystkim niska cena oraz szybka obsługa – istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia oraz obliczenia składki przez telefon lub Internet, dzięki opcji Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych. Internetowa strona banku oferuje poręczną porównywarkę ofert podstawowych ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez inne towarzystwa, co znacznie ułatwia wybór odpowiedniej dla siebie polisy. Bank oferuje również polisy do zakupienia z półrocznym wyprzedzeniem. Podstawową zaletą ubezpieczenia w mBank jest możliwość przeniesienia wszystkich dotychczasowo wypracowanych zniżek za bezkolizyjną jazdę na nową polisę.

Wśród ubezpieczeń oferowanych przez mBank znajdują się dwie podstawowe polisy : OC i AC oraz opcje dodatkowe, dostępne jedynie w mBanku:

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
 • Assitance
 • Pojazd zastępczy
 • Ochrona Prawna
 • Polisa na życie
 • Trwała niezdolność do pracy
 • Hospitalizacja

Promocja „Gwarancja Najniższej Ceny”

Niskie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych OC i pakietu OC i AC na rynku mBanku może zagwarantować swoim klientom dzięki promocji „Gwarancja Najniższej Ceny”. Klienci banku, którzy w ciągu dwóch tygodni po zakupie polisy ubezpieczeniowej OC lub pakietu OC i AC w mBanku znaleźli na rynku inną, tańszą ofertę, uzyskają zwrot różnicy w cenie.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie obowiązkowe, które chroni nasze finanse przed ponoszeniem odpowiedzialności na rzecz osób trzecich poszkodowanych w wypadku spowodowanym z naszej winy podczas kierowania przez nas pojazdem. Przedmiot ubezpieczenia oraz warunki umowy określa ustawa z 2003r. o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Najwyższa gwarancyjna suma odszkodowania wypłacanego w granicach odpowiedzialności cywilnej właściciela lub kierowcy auta wynosi:

 • 2 500 000 euro w odniesieniu do szkód na osobie
 • 500 000 euro na ryzyko szkód w mieniu

Sumy dotyczą jednego wydarzenia, bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

Ubezpieczenie A

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, jego przedmiotem jest pojazd i elementy wyposażenia określone w umowie ubezpieczenia. Odszkodowanie w ramach polisy AC dostaniemy w razie uszkodzenia, bądź straty pojazdu wskutek kradzieży lub całkowitego zniszczenia w sytuacjach:

 • nagłego zdarzenia pojazdu z innymi pojazdami lub osobami, zwierzętami i przedmiotami na drodze
 • wybuchu lub działania czynnika chemicznego oraz termicznego (np. pożar)
 • szkodliwego działania zjawisk atmosferycznych

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia polisy na ryzyko kradzieży pojazdu lub elementów jego wyposażenia. Szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia znajdują się na internetowej stronie mBanku. Znajdują się tam wyłączenia od umowy, informacje o postępowaniu w razie wystąpienia szkody oraz o wymaganych zabezpieczeniach antykradzieżowych.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce na terytorium Polski, należą do nich:

 • śmierć i inwalidztwo kierowcy i pasażerów
 • trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie obowiązuje również na wypadek sprawstwa ubezpieczonego kierowcy.

Okoliczności wypadku objęte polisą to m.in.

 • kierowanie pojazdem
 • wsiadanie i wysiadanie
 • postój lub naprawa na trasie
 • załadowywanie i rozładowywanie pojazdu
 • eksplozja, wybuch, pożar auta

Assistance

Ubezpieczenie Assistance to szeroko pojmowana pomoc ubezpieczyciela w przypadku problemów związanych z użytkowaniem auta oraz w razie wypadków komunikacyjnych w kraju i za granicą. Jest to kompleksowa obsługa informacyjna klientów ubezpieczyciela 24 godziny na dobę.

Assistance w mBanku dostępne jest w 4 wariantach, różniących się od siebie zakresem sytuacji, w których ubezpieczyciel zobowiązany jest do pomocy posiadaczowi auta:

 • Minimum: ubezpieczenie obowiązujące w sytuacjach wypadku na terenie Polski, obejmuje niezbędne naprawy oraz holowanie auta do najbliższego warsztatu albo miejsca wskazanego przez ubezpieczonego
 • Standard: ubezpieczenie obejmujące zakres wersji minimum, dodatkowo poszerzone o gwarancję pomocy ze strony ubezpieczyciela na wypadek wystąpienia mniejszych usterek auta, tj. zagubienie kluczy, zatankowanie nieodpowiednim paliwem, rozładowanie się akumulatora, potrzeba wymiany koła. Dodatkowo, w sytuacji wypadku, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu kierowcy i pasażerów do najbliższego warsztatu, opiekę nad dziećmi i zwierzętami oso poszkodowanych w wypadku oraz złomowanie pojazdu po stwierdzeniu jego całkowitej nieużyteczności.
 • W EUROPIE: ubezpieczenie o takim zakresie ubezpieczenia Standard z rozszerzonym zasięgiem terytorialnym na państwa europejskie
 • SUPER: ubezpieczenie obejmujące zasięgiem terytorialnym zdarzenia powstałe w Polsce oraz całej Europie, zapewniające szereg zabezpieczeń i rodzajów pomocy oferowanych przez ubezpieczyciela w sytuacjach związanych z wypadkach drogowymi, podróżowaniem oraz w przypadku kolizji, usterek oraz drobnych napraw. Opieka zapewniona na mocy ubezpieczenia assistance SUPER obejmuje również osoby bliskie ubezpieczonemu oraz pomoc medyczną organizowaną przez ubezpieczyciela w razie wypadku.