Link 4

OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski. Link 4 zapewnia ochronę mienia ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia przez niego krzywdy osobom trzecim w sytuacjach związanych z ruchem drogowym oraz dodatkowo w sytuacjach:

 • wsiadania i wysiadania z auta
 • załadowywania i rozładowywania pojazdu
 • poruszania się z przyczepą
 • holowania innego pojazdu
 • w czasie postoju na trasie

Ponadto ubezpieczenie OC w Link4 to możliwość:

 • uzyskania certyfikatu honorowanego przez policję zamiennie z polisą
 • bezpłatnego korzystania z usług Programu Pomocy 24 oraz Informacji Prawnej
 • bezpłatnego uzyskania Zielonej Karty
 • uzyskania zwrotu kosztów postępowania sądowego w wypadku, kiedy jest ono niezbędne do wyjaśnienia okoliczności wypadku

Pomoc 24

Poza standardowymi usługi gwarantowanymi w pakietach OC innych ubezpieczycieli, Link4 zapewnia niezbędną pomoc w razie zaistnienia nieprzewidywanych sytuacji na drodze. Po skontaktowaniu się z charakterystycznym dla Link 4 nr telefonu: (22) 444 44 44, uzyskamy:

 • pomoc informacyjną (dotyczące udzielenia pierwszej pomocy, postępowania w razie wypadku) -przyjazd przedstawiciela Link4 na miejsce wypadku w ciągu pół godziny, na terenie całego kraju
 • holowanie pojazdu lub naprawę awarii na miejscu zdarzenia ( limit 200 zł)
 • poinformowanie bliskich przez ubezpieczyciela na temat wypadku

Informacja Prawna

 • możliwość uzyskania informacji za pomocą infolinii prawnej Link4
 • dostęp do wzorów umów i niezbędnych akt prawnych
 • skuteczne postępowanie w przypadku uzyskiwania rekompensaty własnej szkody przez ubezpieczonego, spowodowanej przez osobę trzecią

AC

Ubezpieczenie dobrowolne, którego posiadanie ochrania nas przed ponoszeniem strat finansowych w przypadku:

 • kradzieży auta
 • wypadku drogowego, w którym winę ponosi ubezpieczony
 • dewastacji auta oraz wypadku drogowego spowodowanego przez osoby trzecie
 • działania zjawisk losowych (katastrofy, wybuchy, pożary, zjawiska atmosferyczne) oraz zderzeń z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na trasie

Korzyści wynikające z AC w Link4:

 • możliwość uzyskania zwrotu kosztów holowania oraz parkowania pojazdu
 • elastyczność w ustalaniu zakresu ubezpieczenia
 • ochrona na terenie całej Europy

Smart Casco

Ubezpieczenie Smart Casco to skrócona, tańsza wersja Autocasco, przeznaczona dla posiadaczy polisy OC w Link4. Zapewnia ochronę na wypadek kradzieży lub rabunku oraz uszkodzenia samochodu wskutek działania wybuchu, pożaru, uderzenia pioruna na terenie całej Europy. Istnieje również możliwość ubezpieczenia wyposażenia stałego oraz dodatkowego auta.

Pakiet OC i AC

W skład pakietu wchodzą:

 • obowiązkowe OC wraz z Programem Pomocy 24 oraz Informację Prawną
 • elementy ubezpieczenia AC, zapewniające właścicielowi auta ochronę przed skutkami kradzieży lub uszkodzenia auta oraz serwis Szyby 24
 • Auto Assistance Kraj Pomoc 24
 • NNW do gwarancyjnej wartości 4000 zł

Istnieją dwa warianty pakietu:

 • Pakiet 4+: kierowców z kilkuletnim stażem lub posiadających auta starsze niż czteroletnie)
 • Pakiet Nowy+: dla posiadaczy samochodów nie starszych niż 6 lat, którzy przez ostatni rok jeździli bezkolizyjnie lub którzy nie posiadają jeszcze żadnych zniżek

Szyby 24

Ubezpieczenie Szyby 24 przeznaczone jest dla właścicieli lub użytkowników samochodów ubezpieczonych w OC Link4. Ubezpieczenie zapewnia:

 • zwrot środków przeznaczonych na naprawę lub wymianę szyb: czołowej, bocznej lub tylnej na wypadek ich zniszczenia lub uszkodzenia wskutek przypadkowego zderzenia, celowego działania osób trzecich, niekorzystnego działania zjawisk atmosferycznych oraz wybuchu lub pożaru, które nie zostały spowodowane przez ubezpieczonego
 • dostarczenie pojazdu zastępczego
 • zwrot kosztów parkowania

NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków to polisa gwarantująca uzyskanie odszkodowania w sytuacjach, gdy wskutek wypadku drogowego ubezpieczony doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Polisa dotyczy też osób wskazanych przez ubezpieczonego w umowie.

Auto Assistance 24

Auto Assistance 24 to ubezpieczenie dodatkowe, zapewniające użytkownikom auta organizację i pokrycie kosztów pomocy technicznej potrzebnej przy wypadku, awarii lub uniemożliwieniu poruszania się pojazdu lub w przypadku kradzieży samochodu w Polsce i za granicą.

Dostępne są dwa warianty Assistance 24:

 • Auto Assistance Kraj Pomoc 24
 • Auto Assistance Europa 24

Zielona Karta

Zielona Karta to bezpłatny dodatek do OC, które zapewnia ochronę od odpowiedzialności cywilnej w państwach należących do systemu Zielonej Karty.

Niezależni 24

Niezależni 24 to ubezpieczenie o rozszerzonym zakresie dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów, zapewniające swobodę wyboru elementów wchodzących w skład ubezpieczenia.

Dostępne są dwie opcje ubezpieczenia:

 • OC Niezależni 24
  • OC + Program Pomocy 24
  • NNW do sumy 20 000 zł
  • Auto Assistance Kraj Pomoc 24 dla samochodów nie starszych niż 10 lat
  • dogodny dla ubezpieczonego sposób transportu w przypadku uszkodzenia auta
 • OC + AC Niezależni 24
  • pakiet zawiera OC Niezależni 24
  • bezpłatne NNW o sumie 20 000 zł
  • bezpłatne ubezpieczenie na przewożenie sprzętu inwalidzkiego do wysokości 1 000 zł

Samochód zabytkowy

Ubezpieczenie dla samochodów historycznych oraz tych, które są starsze niż 40 lat

W skład polisy wchodzą:

 • OC z Programem Pomocy 24 i Informacją Prawną 24
 • NNW
 • Ubezpieczenie na wypadek domowych usterek Dom Pomoc 24
 • swoboda w wyborze czasu trwania polisy(3, 6 lub 12 miesięcy)
 • zniżka w wysokości 5% na polisę dla swojego współczesnego samochodu
 • przeniesienie zniżek za bezszkodową jazdę jako kierowca