Liberty Direct

Liberty Direct to towarzystwo ubezpieczeniowe posiadające bogatą ofertę pojedynczych ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC
 • AC w wersji Standard oraz Premium
 • Assistance w wersji Mini Assistance oraz Assistance Premium
 • NNW
 • Ubezpieczenie Szyb

Dostępne są również dogodne dla klientów rozwiązania pakietowe:

 • OC z Mini Assistance, w którym do obowiązkowego na polskich drogach ubezpieczenia OC klienci uzyskują bezpłatny dodatek Mini Assistance
 • OC i AC Standard z Mini Assistance
 • OC i AC Premium z Mini Assistance

Obowiązkowe ubezpieczenie OC: pomoc finansowa w przypadku wyrządzenia szkód w sytuacjach związanych z poruszaniem się samochodem przez ubezpieczonego.

AC

Autocasco to dodatkowe ubezpieczenie samochodu, które chroni nas przed ponoszeniem finansowych skutków szkód, powstałych w związku z posiadaniem lub używaniem pojazdu. Szczegółowy zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem, zależy od wybranego wariantu AC

AC Standard

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.

 • pokrycie strat finansowych powstałych w wyniku zniszczenia lub straty pojazdu i/lub jego wyposażenia wskutek wypadku komunikacyjnego, kradzieży, działania osób trzecich lub działania nagłych warunków naturalnych, tj. zjawiska atmosferyczne
 • swobodę wyboru warsztatu samochodowego przez ubezpieczonego
 • utrzymanie zniżek w przypadku uszkodzenia szyb w aucie
 • ochronę zapewnioną na terenie całej Europy

AC Premium

Ubezpieczenie Autocasco w wersji Premium to ubezpieczenie obejmujące wszystkie ryzyka wyszczególnione w AC Standard oraz dodatkowo:

 • gwarancję stałej sumy polisy dla samochodów nie starszych niż 3 lata, nabytych w Polsce
 • możliwość usunięcia usterek i awarii auta w autoryzowanych stacjach obsługi z instalacją oryginalnych części (części rozliczane są bez amortyzacji)

Assitance

Mini Assistance

Telefoniczna pomoc informacyjna:

 • informacje dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych i o przebiegu procedury wypełniania formalności po wypadku
 • informacje o najbliższych punktach pomocy drogowej oraz o obiektach o znaczeniu strategicznym dla uzyskania pomocy w podróży samochodem
 • informacje o najbliższych warsztatach naprawczych współpracujących z Liberty Direct

Serwis w przypadku kolizji i awarii samochodu – całkowity zwrot kosztów naprawy i/lub holowania pojazdu osób ubezpieczonych oraz poszkodowanych ( do sumy 400 zł).

Premium Assistance

 • W skład ubezpieczenia wchodzi pomoc serwisowa, informacyjna oraz medyczna dla kierowcy i pasażerów pojazdu, na terenie całej Europy:
 • naprawa pojazdu w miejscu wypadku lub w miejscu garażowania auta
 • holowanie auta do i z warsztatu
 • pomoc w przypadku drobnych usterek oraz problemów z tankowaniem
 • zastępcze auto/kierowca
 • zakwaterowanie w hotelu
 • transport medyczny
 • hospitalizacja
 • pomoc prawna oraz poręczenie majątkowe na wypadek aresztowania

NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroniące kierującego pojazdem oraz pasażerów na wypadek doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierci osoby ubezpieczonej na terenie Polski oraz całej Europy. Odszkodowania wypłacane są do sumy gwarancyjnej w wysokości 20 000 zł.

Ubezpieczenie Szyb

Dodatek do obowiązkowego ubezpieczenia OC, obowiązuje w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szyb w sytuacjach

 • działania osób trzecich
 • wydarzeń na drodze
 • działania niekorzystnych warunków atmosferycznych/innych czynników o zewnętrznym źródle

Liberty Direct współpracuje z siecią Autoglass Jaan