Generali

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, zapewnia finansową ochronę na wypadek szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich w sytuacjach związanych z używaniem pojazdu przez osobę ubezpieczoną.

Ubezpieczenie Bagażu za 25 zł

Klienci posiadający ubezpieczenie komunikacyjne OC Generali, mają możliwość skorzystania z promocji na zakup ubezpieczenia bagażu za 25 zł. Jeśli opłata ubezpieczenia jest w ratach to dodatkowe ubepzieczenie będzie kosztować 30 zł.

Bagaż ubezpieczany jest na wypadek zniszczeń i uszkodzeń dokonanych przez ubezpieczonego w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym. Gwarancyjna suma ubezpieczenia wynosi 2000 zł.

Pod pojęciem bagaż rozumie się przewożone osobiste rzeczy, tj. Telefon komórkowy, wózek dla dziecka, laptop itp.

Funkcja dostępna również w pakiecie Autocasco z Programem Bagaż.

AC

Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne, zapewnia ono ochronę finansową ubezpieczonego na wypadek utraty lub zniszczenia pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Sytuacje objęte ubezpieczeniem to nie tylko wypadki komunikacyjne, ale również kradzieże, działanie sił naturalnych, tj. niekorzystne warunki atmosferyczne, pożary i wybuchy.

Generali zapewnia:

 • możliwość wskazania przez ubezpieczonego sposobu naprawienia szkody
 • bezpłatne naprawy pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi lub w innym punkcie naprawczym
 • w przypadku szkód o niższej wartości, możliwość natychmiastowej naprawy szkód oraz uzyskania odszkodowania w ciągu 2 dni (Czerwona Karta Generali)

Assistance

Ubezpieczenie dodatkowe, zapewniające szeroki zakres pomocy oferowanej przez całą dobę kierowcy i pasażerom pojazdu w przypadku pojawienia się trudności na drodze. Rodzaje sytuacji wyszczególnione przez ubezpieczyciela, w których zobowiązuje się on do udzielenia pomocy, to m.in.

 • sytuacje losowe
 • kradzież pojazdu lub wyposażenia
 • awarie pojazdu i wypadki komunikacyjne

Rodzaj pomocy w określonym przypadku określona jest przez wybór odpowiedniego wariantu Assistance:

 • medyczna
 • informacyjno – doradcza
 • organizacyjna

NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to pomoc w pokrywaniu kosztów trwałych skutków wypadków drogowych i innych nieszczęśliwych wydarzeń związanych z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadkach trwałego uszkodzenia ciała i/lub zdrowia lub śmierci poniesionej przez kierowcę lub pasażerów pojazdu.

Generali zapewnia

 • możliwość ubezpieczenia na wysoką sumę przy atrakcyjnych cenach
 • wybór kilku wariantów NNW, w tym możliwość ubezpieczenia kierowcy w sytuacjach prowadzenia przez niego pojazdów, których nie jest właścicielem ani posiadaczem.

Zielona Karta

Jest to ubezpieczenie bezpłatnie dodawane do ubezpieczenia OC w Generali. Ubezpieczenie Zielona Karta działa na analogicznych zasadach do ubezpieczenia OC, z rozszerzeniem na tereny nieobjęte standardowym działaniem polisy OC. Są to m.in. Takie kraje, jak: Ukraina, Białoruś oraz Serbia i Czarnogóra.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ubezpieczenie zapewnia pomoc prawną w sytuacjach uczestnictwa w sporach cywilnych oraz prawnych przez ubezpieczonego, związanych z posiadaniem auta i/lub uczestnictwem w ruchu drogowym. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje odpieranie roszczeń osób trzecich oraz procesy uzyskiwania odszkodowań przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie dokupowane osobno do pakietu OC i /lub AC. Podlegają mu wszystkie szyby zamontowane w samochodzie. Ubezpieczony określa  samodzielnie sumę ubezpieczenia, która musi się zmieścić w przedziale od 3 do 6 tysięcy złotych.

Pakiet Komunikacyjny

Jest to kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne, obejmujące ochroną pojazd i jego wyposażenie, kierowcę oraz pasażerów. W skład pakietu wchodzi ubezpieczenie OC, AC, Assistance i NNW. Zaletą zakupu pakietu, w stosunku do pojedynczych ubezpieczeń komunikacyjnych, jest atrakcyjna cena.