Compensa

OC

Ubezpieczenie OC ochrania właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami szkód, które wyrządził on w związku z poruszaniem się po drogach na rzecz osób trzecich. Ubezpieczenie, w zakresie określonym przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r.. Ustawa określa również zakres państw, w których działa ubezpieczenie. Wyjeżdżając do państw nieobjętych ustawą, klienci posiadający ubezpieczenie OC w Compensa, otrzymują bezpłatnie polisę Zielona Karta, która działa na zasadach analogicznych do ubezpieczenia OC w krajach, które nie są objęte standardowym OC.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie ochraniające mienie właściciela samochodu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu albo jego części. Istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń AC w Compensa, które różnią się zakresem terytorialnym działania oraz rodzajem samochodów, które zostają objęte ochroną:

 • AC BAZA przeznaczone dla samochodów osobowych, obejmuje działaniem szkody powstałe w Polsce
 • AC MOC dla pozostałych samochodów o masie nieprzekraczającej 750 kg, nieosobowych, które uległy szkodzie w Polsce lub poza granicami kraju

Assistance

Ubezpieczenie przeznaczone dla posiadaczy ubezpieczenia OC lub AC w Compensa. Obejmuje ono szeroko pojmowaną pomoc w sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu.

Ubezpieczenia Assistance w Compensa obowiązują na terenie Polski, państw objętych Zieloną Kartą oraz krajów byłego ZSRR.

Istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia Assistance: wariant BAZA, którego zakres obejmuje pokrycie kosztów naprawy pojazdu (do wysokości 50 euro) oraz holowanie auta do najbliższego warsztatu samochodowego (w wysokości do 100 euro) oraz poszerzony wariant TOP obejmujący wszelkiego rodzaju pomoc o wartości do 2 500 euro w przypadku jednorazowego zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW

Polisa skierowana jest do posiadaczy jednego z ubezpieczeń OC lub AC w Compensa. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczają właściciela pojazdu od konsekwencji wypadku samochodowego powstałego na skutek aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz podczas postoju pojazdu w garażu, na poboczu (podczas naprawy lub postoju na trasie) oraz podczas wsiadania i wysiadania z auta i jego rozładunku oraz załadunku.

Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku śmierci albo trwałej lub częściowej utraty zdrowia pasażera lub kierowcy pojazdu.

Możliwa suma ubezpieczenia wynosi:

 • 10 000zł,
 • 15 000 zł
 • 20 000 zł

Od wysokości sumy uzależniona jest wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ochrona Prawna

Na mocy ubezpieczenia ochrony prawnej właściciele pojazdów mogą liczyć na pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów pomocy prawnej, potrzebnej w sytuacjach związanych z samym posiadaniem jak i aktywnym użytkowaniem pojazdu, jak też w sytuacjach podróży. Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje również pasażerów pojazdu. Obejmuje ono m. in. koszty:

 • poradnictwa prawnego
 • pracy prawnika lub radcy prawnego
 • postępowania sądowego
 • podróży zagranicznej w celu stawienia się w sądzie
 • kaucję w przypadku aresztowania

Compensa moto DNA kod

Jest to najnowszy pakiet oferowany przez Compensa, który doskonale łączy ochronę ubezpieczenia OC z ubezpieczeniem od kradzieży AC. Ponadto Compensa moto DNA kod to:

 • wyższa suma gwarancyjna OC
 • gwarancja pokrycia całości szkód poniesionych w wypadku niezależnie od sprawstwa
 • system DNA przeznaczony do oznakowania auta
 • stale utrzymująca sie zniżka AC w wypadku straty auta w wyniku kradzieży
 • stale wysoka suma odszkodowania AC niezależnie od wcześniejszych wypłaconych odszkodowań oraz amortyzacji części zamiennych