Benefia TU S.A.

Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń SA to towarzystwo, które od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w 1999 roku zdążyło już zdobyć sobie zaufanie i uznanie na rynku. Jedynym akcjonariuszem Benefii jest Vienna Insurance Group, spółka należąca do największych austriackich towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia komunikacyjne w Benefia

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w Benefia dla pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych to m. in. OC, AC, Assistance w wariantach Assistance Plus oraz Top Assistance, a także Zielona Karta, Ochrona prawna i GAP (ubezpieczenie od ryzyka poniesienia strat finansowych w razie spadku wartości auta). Benefia to towarzystwo ubezpieczeniowe zrzeszone z grupą Fiat, przez co użytkownicy pojazdów tej marki znajdą w Benefia oferty skierowane specjalnie dla nich. Ubezpieczenie AC oraz Assistance w wersji Plus i Top w zróżnicowanych zakresach i cenach wchodzą w skład pakietów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Klientami w Benefia mogą być zarówno osoby indywidualne (właściciele samochodów nowych i używanych, w tym kredytobiorcy) oraz przedsiębiorcy, posiadający samochody w leasingu, dealerzy posiadający floty pojazdów oraz firmy leasingowe itp. Okres eksploatacji pojazdów ubezpieczanych w AC oraz Assistance Benefia nie może być dłuższy niż 10 lat.

OC

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich posiadaczy zarejestrowanych pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie chroni właściciela pojazdu przed ryzykiem ponoszenia kosztów na skutek wypadku przez siebie spowodowanego innym osobom lub ich pojazdom w czasie aktywnego użytkowania pojazdu na drodze.

 • umowa na okres 12 miesięcy
 • umowa na okres krótszy (min. 30 dni) w przypadku pojazdów historycznych, wolnobieżnych lub zarejestrowanych za granicą albo pojazdów zarejestrowanych tymczasowo.
 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie wszystkich państw należących do Wielostronnego Porozumienia Gwarancyjnego (kraje Unii Europejskiej oraz Chorwacja, Islandia, Norwegia, Andora i Szwajcaria) oraz na terenie Wysp Normandzkich, Lichtensteinu, San Marino, Gibraltaru, Wysp Owczych, Monako, Wyspy Man.
 • gwarancyjna suma ubezpieczenia w przypadku szkód na osobach trzecich w wypadku wynosi 2 500 000,00 euro; w przypadku szkód w mieniu: 500 000,00 euro. Sumy te odnoszą się do jednorazowych wypadków na terenie Polski, w przypadku szkód powstałych poza granicami kraju suma gwarancyjna zostaje ustalona przez przepisy obowiązujące w kraju zdarzenia.

Posiadacze Zielonej Karty w Benefia mają możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia OC na kraje pozostające poza Wielostronnym Porozumieniem Gwarancyjnym: Albania, Serbia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Tunezja, Czarnogóra,Turcja, Iran, Ukraina, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia.

AC

Jest to polisa chroniąca kierowców pojazdów przed finansowymi skutkami uszkodzeń, zniszczeń, strat pojazdów ubezpieczonych oraz części ich wyposażenia. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Europy oraz w Tunezji, Maroko, Izraelu i Iranie. Benefia dodatkowo nie odpowiada za kradzież samochodu na terenie Mołdawii, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii oraz Albanii. Wartość rynkowa pojazdu w dniu zawarciu umowy stanowi sumę ubezpieczenia AC. Umowa obejmuje okres 12 miesięcy.

Assistance Plus

Ubezpieczenie zapewniające pomoc w sytuacjach awarii lub wypadku pojazdu. W zakresie polisy znajduje się:

 • naprawa pojazdu w miejscu wypadku
 • holowanie z miejsca wypadku do warsztatu naprawczego
 • udostępnienie przez ubezpieczyciela pojazdu zastępczego, zakwaterowanie w hotelu lub zapewnienie innego środka lokomocji, jeśli usterki nie mogą być wykonane tego samego dnia po wypadku

Top Assistance

Ubezpieczenie skierowane dla użytkowników pojazdów marek Fiat oraz Alfa Romeo Lancia, dostępna jest u autoryzowanych dealerów Fiat Auto Poland.

 • polisa obejmuje pokrycie kosztów napraw oraz zniszczonych bądź zepsutych części pojazdów, zawiera też pakiet Assistance działający podczas awarii pojazdu
 • okres trwania ubezpieczenia: 12, 24 lub 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do czasu osiągnięcia przez pojazdu przebiegu 150 000 km.
 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich państw europejskich
 • naprawa pojazdów marki Fiat na mocy polisy odbywa się bezgotówkowo na stacjach obsługi Fiat na terenie całej Europy.
 • możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia różniących się zakresem części albo zespołów objętych polisą
 • suma, na jaką ubezpieczamy pojazd stanowi 75% wartości pojazdu

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów zapewnia pomoc adwokata lub radcy prawnego wyznaczonych przez ubezpieczonego w przypadku prowadzonych przez niego sporów prawnych w związku z umowami związanymi z pojazdem oraz z samym użytkowaniem pojazdu:

 • postępowania karne lub wykroczenia
 • dochodzenie swoich praw w związku z umowami ubezpieczeniowymi
 • utrata przez ubezpieczonego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

Przedmiotem polisy są też koszty postępowania sądowego i administracyjnego poniesione przez ubezpieczonego, jak i przez stronę przeciwną. Ubezpieczenie działa na terenie całej Europy oraz terenach objętych Zieloną Kartą w Benefia. Suma ubezpieczenia sięga 35 000 zł, umowa trwa przez 12 miesięcy.

NNW Kierowcy i Pasażera

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie kierowania pojazdem lub postoju na trasie, w czasie naprawy, jak również w takich sytuacjach jak wsiadanie i wysiadanie z pojazdu czy na wypadek pożaru lub wybuchu pojazdu. Ubezpieczenie ważne jest na terenie całej Europy oraz na terenie Maroko, Tunezji, Iranu i Izraela.

GAP

Ubezpieczenie zawierane na wypadek straty pojazdu w wyniku kradzieży albo uszkodzenia pojazdu w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie. Ubezpieczenie jest uzupełnieniem AC -polisa daje możliwość wypłacenia całkowitej kwoty zakupienia pojazdu. Suma ubezpieczenia sięga 45 000 zł, umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy Warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej:

 • przedmiotem umowy ubezpieczeniowej może być pojazd o wartości do 260 000 zł, którego okres eksploatacji jest nie dłuższy niż 3 lata,
 • pojazd powinien posiadać ubezpieczenie AC
 • zakup pojazdu powinien być zaświadczony posiadaniem faktury uzyskanej od przedsiębiorcy zajmującego się obrotem pojazdami mechanicznymi
 • umowa zawierana jest najpóźniej w trzydziestym dniu od nabycia pojazdu