AVIVA

Ubezpieczenie OC

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Ubezpieczenie ochrania ubezpieczonego w ramach finansowej odpowiedzialności na rzecz osób trzecich poszkodowanych przez niego w sytuacjach związanych z poruszaniem się za pomocą pojazdu po drogach publicznych.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy o polisę OC w AVIVA:

 • możliwość płacenia składki w ratach
 • utrzymywanie zniżek za bezkolizyjny przebieg umowy ubezpieczenia
 • zapewnienie bezpłatnego holowania
 • bezpłatne ubezpieczenie assistance w wariancie podstawowym w ramach ubezpieczenia OC
 • przenoszenie zniżek uzyskanych w poprzednich umowach ubezpieczeniowych

Autocasco

Ubezpieczenie AC w AVIVA dostępne jest w dwóch wersjach:

 • AC Standard
 • AC Economic

AC Standard

Jest to ubezpieczenie komunikacyjne chroniące mienie majątkowe właściciela pojazdu w przypadku kradzieży lub uszkodzenia auta (zarówno przez osoby trzecie, jak i w skutek działania kataklizmu). Ochroną objęte jest auto wraz z zamontowanym wyposażeniem oraz samochodowy fotelik dziecięcy.

Autoryzowane salony naprawcze (ASO)

Atutem Aviva jest rozbudowana sieć serwisów naprawczych, w których ubezpieczane w Aviva auta dostają gwarancję na bezgotówkową naprawę, a kierowcy oraz pasażerowie otrzymują na czas naprawy pojazd zastępczy. Dodatkowo Aviva stwarza możliwość stałego informowania klientów o postępach w naprawie oraz jej zakończeniu za pomocą smsów.

Ubezpieczenie AC Standard to również:

 • nawet 60% zniżki za bezkolizyjną jazdę
 • możliwość przenoszenia zniżek za jazdę bez szkód: między małżonkami, z OC do AC, z poprzedniej umowy ubezpieczeniowej u innego ubezpieczyciela do Aviva
 • dodatkowe bezpłatne ubezpieczenie Assistance w zakresie podstawowym
 • wypłata odszkodowania w sumie pozwalającej na zakup nowego auta (w przypadku aut nie starszych niż rok)
 • możliwość dokonywania napraw auta za granicą (limit 1000 euro)
 • możliwość wymiany lub naprawy zamków w aucie, np. w przypadku zaginięcia klucz

AC Economic

Ubezpieczenie zapewniające ochronę samochodu na terenie Polski, na wypadek kradzieży oraz pożaru auta podczas postoju na trasie.

Assistance

Assistance zapewnia nam szeroko pojmowaną pomoc na drodze w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wydarzeń, kradzieży lub unieruchomienia auta. Ubezpieczenie Assistance obejmuje swoim zasięgiem Polskę oraz teren całej Europy, dotyczy kierowcy oraz wszystkich pasażerów pojazdu.

Assistance w wersji podstawowej oraz w każdym innym wariancie zawiera:

 • informacyjną pomoc medyczną
 • możliwość zorganizowania przez ubezpieczyciela dodatkowego pojazdu zastępczego (po zapłaceniu dodatkowej składki)
 • holowanie pojazdu do najbliższego ASO, w przypadku jego unieruchomienia lub też do ustalonego z ubezpieczycielem, w przypadku wystąpienia usterki szyby czołowej
 • parkowanie auta (do sumy 20 euro)

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Assistance o dodatkowe warianty:

 • Rozszerzony
 • Maksymalny
 • Navi

Ubezpieczenie Szyb

Jest to dodatek do ubezpieczeń OC i AC w Aviva Comercial Union. Obejmuje szyby boczne, tylne oraz czołowe w samochodzie. Korzystanie z ubezpieczenia szyb nie powoduje utraty zniżek za bezkolizyjną jazdę. W razie wystąpienia szkody, Aviva zapewnia naprawę lub wymianę zniszczonych szyb w aucie w terminie ustalonym z klientem. Naprawy wykonywane są we współpracy z firmą AUTOGLASS JAAN.

Ubezpieczenie NNW

Dodatek do ubezpieczenia OC i AC, zapewniający kierowcy oraz pasażerom ochronę na wypadek trwałych następstwa nieszczęśliwych zdarzeń związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym jak i w sytuacjach wsiadania i wysiadania z auta.

Odszkodowanie z tytułu posiadania polisy NNW w Aviva wypłacane jest w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy i/lub pasażerów. Dodatkowo istnieje możliwość pokrycia kosztów zabiegów plastycznych w limicie do 1 000 euro.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ubezpieczenie dodatkowe, zapewniające pomoc w ochronie prawnej interesów osób ubezpieczonych oraz osoby upoważnionej przez ubezpieczonego do używania auta.

Pomoc odbywa się poprzez:

 • zwrot kosztów uzyskania ochrony prawnej na terenie Polski (wynagrodzenie dla adwokata, poniesienie kosztów sądowych oraz procesowych)
 • dostępny serwis informacyjny ( możliwość uzyskania informacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu dwóch dni od wysłania zgłoszenia)
 • możliwość zasięgnięcia fachowych porad prawnych związanych z posiadaniem, używaniem lub dokonywaniem transakcji sprzedaży auta

Zielona Karta

Zielona Karta to ubezpieczenie OC obowiązujące na terenie państw objętych systemem Zielonej Karty. Klienci Aviva posiadający ubezpieczenie OC, mają możliwość uzyskania certyfikatu bezpłatnie.

Promocje Aviva Comercial Union:

 • 4% zniżki dla klientów płacących za ubezpieczenie OC/AC kartą kredytową ( dotyczy również płatności za pomocą telefonu)
 • 10% dla klientów Aviva posiadających Karty Platynowe
 • 5% dla klientów Aviva posiadających Karty Złotych