Allianz

OC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantuje uzyskanie odszkodowania w przypadku krzywdy wyrządzonej osobom trzecim w sytuacjach związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia OC w Allianz Direct, klienci otrzymują:

 • ubezpieczenie Mini Car Assistance
 • serwis Informacji Prawnej

Czas trwania umowy

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, istnieje możliwość wyboru sposobu opłaty składki: jednorazowo lub w 2 częściach w czasie jednego miesiąca przed rozpoczęciem umowy.

AC

Ubezpieczenie dobrowolne, którego zasięg terytorialny obejmuje Polskę, pozostałe państwa europejskie oraz państwa basenu Morza Śródziemnego (z wyjątkiem Libii i Algierii).

Przedmiotem ubezpieczenia są straty finansowe poniesione wskutek uszkodzenia lub utraty pojazdu w wyniku zniszczenia lub kradzieży. Szkody te są objęte ubezpieczeniem, jeśli powstają w sytuacjach wypadków drogowych z udziałem osób trzecich, w przypadku działania nieprzewidzianych czynników i zjawisk naturalnych. Ubezpieczeniem objęte jest także wyposażenie pojazdu. Istnieje możliwość ubezpieczenia pojazdów osobowych, ciężarowo – osobowych oraz ciężarowych.

Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego potrzebom:

 • zakres ograniczony: obejmuje wszystkie ryzyka, z wyjątkiem kradzieży auta (jedyny dostępny wariant dla ubezpieczeń krótkoterminowych)
 • zakres pełny: zawiera wszystkie elementy ubezpieczenia, w pakiecie dostępne bezpłatnie ubezpieczenie Car Assistance

Dostępne zniżki dla posiadaczy OC, AC Allianz Direct:

 • do 60% zniżki składki za ośmioletnią bezszkodową jazdę (w przypadku ubezpieczenia OC)
 • 10% na kolejne okresy ubezpieczeniowe ( zniżka dla kierowców, których poprzedni okres ubezpieczenia przebiegał bez szkód)

Car Assistance

Ubezpieczenie zapewniające szeroki zakres pomocy w przypadku awarii, wypadków drogowych, kradzieży auta w czasie podróży w Polsce oraz na na terenie całej Europy (z wyjątkiem takich państw, jak: Mołdawia, Ukraina i Rosja.
Dostępne warianty ubezpieczenia Car Assistance:

 • Standard: bezpłatny dodatek do ubezpieczenia AC, dostępny także w pakiecie z ubezpieczeniem OC po dopłacie w wysokości 75zł
 • Plus: rozszerzony zakres Assistance, dostępny po dopłacie 95zł do składki AC
 • Exclusive: najbardziej rozbudowany na rynku zakres ubezpieczenia Assistance (wysokość dopłaty do składki AC: 150 zł)

Mini Car Assistance

Bezpłatny dodatek do OC, przydatny w sytuacji unieruchomienia pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia:

 • wykonanie naprawy awarii na drodze (do 125 euro)
 • holowanie w wypadku unieruchomienia pojazdu (do 125 euro)
 • serwis informacyjny oraz pomoc w wypadkach

NNW

Ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce, ochrania ona kierowcę i pasażerów pojazdu na skutki nieszczęśliwych wypadków drogowych.

Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku poniesienia przez poszkodowanego częściowego lub 90% uszczerbku na zdrowiu oraz w wypadku śmierci w wyniku sytuacji powstałych na drodze.

OC graniczne

Ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych za granicą, którzy wjeżdżają na teren Polski nie posiadając ubezpieczenia OC. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o zakresie analogicznym do ubezpieczenia OC.

Zielona Karta

Bezpłatny dodatek do ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce wjeżdżających do państw objętych systemem Zielonej Karty.

Ubezpieczenie kosztów napraw

Ubezpieczenie koszów naprawy dla aut nowych oraz używanych na wypadek awarii mechanicznej oraz elektrycznej zespołów samochodu wymienionych w umowie. Ubezpieczenie dostępne jest w zróżnicowanych wariantach.

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie zapewniające posiadaczom pojazdów mechanicznych ochronę prawną w sporach prawnych prowadzonych w związku z posiadaniem oraz użytkowaniem samochodu. Osobą chronioną zakresem ubezpieczenia może być osoba wskazana przez ubezpieczonego w umowie.

Ubezpieczenie obejmuje sytuacje:

 • ubiegania się o odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych lub nienależytego wykonania umów holowania lub napraw przez warsztaty samochodowe
 • dochodzenia roszczeń w związku z gwarancją auta nowego
 • postępowania karnego lub spraw o wykroczenia
 • zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy ubezpieczonego

Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wyżej wymienionymi sytuacjami: koszty pomocy adwokata, koszty sądowe i administracyjne, koszty kaucji na rzecz ubezpieczonego, a także koszty podróży do placówki sądowej i inne.